Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės
Matematika visiems. 6 klasė. 2 dalis . (Parengta pagal atnaujintą bendrąją matematikos programą)
Kaina: 24,00 €
Kiekis: vnt.
Autorių kolektyvas. Matematika visiems. 6 klasė. 2 dalis . (Parengta pagal atnaujintą bendrąją matematikos programą).

Vadovėlis „Matematika visiems. 6 klasė“ parengtas pagal naujas (nors programų rengėjai jas vadina atnaujintomis) pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Jis yra vadovėlio „Matematika visiems. 5 klasė“ tęsinys, todėl jo struktūra yra analogiška: dvi dalys po 6 skyrius kiekvienoje. Vadovėlyje be teorinės medžiagos ir jai įsisavinti skirtų uždavinių, dar rasite papildančios medžiagos: kartojimo ir pasitikrinimo užduotis, darbui grupėse skirtus uždavinius ir praktines užduotis. Vadovėlio gale yra pateikti kartojimo uždavinių atsakymai. Šis vadovėlis yra orientuotas į mokinį, mokymosi medžiaga pritaikyta įvairių gebėjimų mokiniams. Autorės stengėsi turinį kuo labiau susieti su šio amžiaus mokinių patirtimis bei realiu gyvenimu. Rengiant vadovėlį buvo stengiamasi kiekvienam mokiniui sudaryti galimybę per matematikos mokymosi turinį ugdytis matematinį ir statistinį raštingumą, mokytis matematiškai samprotauti ir įgytas kompetencijas taikyti kasdienių, realių, aktualių ir mokiniams suprantamų problemų sprendimui.

Šis vadovėlis turi ir elektroninę versiją, kuri yra praturtinta filmuota medžiaga, pagalba mokiniams, interaktyviomis pasitikrinimo užduotimis ir kt.

Prisijungti
Vartotojo el.pašto adresas:

Slaptažodis:


Pamiršote slaptažodį?


© Leidykla TEV 2010