Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės

< visi prašymai
Jei neturite prisijungimo prie www.tevukas.lt duomenų – praleiskite šį žingsnį.
Vartotojo vardasRekomenduotume pirmiausiai prisijungti,
tuomet sistema pati pažins mokyklą,
įsimins jūsų įrašytus duomenis,
o pakartotinai prisijungus – vėl juos parodys.
Slaptažodis
 
 
E. vadovėliai urmo kaina
Mokyklos, anksčiau pirkusios TEV naujųjų serijų vadovėlius, gali prenumeruoti skaitmeninius vadovėlius urmo kaina (kuo daugiau užsakoma, tuo mažesnė vieneto kaina). Prieš užsakant skaitmeninius vadovėlius  interneto svetainėje, kainą galima sužinoti pasirinkus norimą vadovėlį ir įrašius prenumeruojamų egzempliorių kiekį į skaičiuoklę.
 
E. uždavinynai urmo kaina
Mokyklos gali prenumeruoti skaitmeninius „Matematika Tau plius” uždavinynus urmo kaina (kuo daugiau užsakoma, tuo mažesnė vieneto kaina). Prieš užsakant, kainą galima sužinoti pasirinkus norimą uždavinyną (arba su atsakymais, arba – be) ir įrašius prenumeruojamų egzempliorių kiekį į skaičiuoklę.

© Leidykla TEV 2010